The wishlist name can't be left blank

MVO & NEN-EN-ISO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Voor Mediost zijn ondernemen en maatschappelijke verantwoordelijkheid onlosmakelijk met elkaar verbonden. Op duurzame en professionele wijze oog hebben voor business en omgeving is onderdeel van onze strategische visie. People, planet & profit zijn onderdelen van het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen gedachtegoed welke zijn verankerd in de bedrijfsprocessen en komen tot dagelijkse uiting in werkzaamheden binnen alle disciplines van onze organisatie.

Of het nu gaat om hergebruik of recyclen van medische apparatuur, het inrichtten van een ergonomische werkplek, een milieubewust retourproces of duurzame & ecologische assortiment opties. Alle aspecten en keuzes worden binnen Mediost gewogen op de MVO schaal en geborgd door onze interne kwaliteitsfunctionarissen.

Wij hebben meetbare doelen opgesteld welke continue, zowel op operationele als strategisch niveaus, worden beoordeelt.

NEN-EN-ISO 9001:2015

Kwaliteit is veruit het belangrijkste kenmerk van de dienstverlening vanuit onze organisatie. Om dit te kunnen blijven waarborgen en continue verbeteren hebben wij processen vastgelegd in kwaliteitshandboeken. Hierdoor zijn wij in staat om risico’s te beheersen, resultaten te meten en organisatorische beoordelingen op kwalitatief aantoonbare wijze vast te leggen. Voorbeelden van processen welke doorlopend aan verbetering onderhavig zijn:

  • Leveranciersbeoordeling op gebied van duurzame producten;
  • Klanttevredenheid met als speerpunten service & efficiency;
  • Organisatie prestatie beoordelingen.

Wij zijn sinds 2010 gecertificeerd conform NEN-EN-ISO 9001:2015

NEN-EN-ISO 14001:2015

Mediost hecht veel waarde aan duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij vinden het belangrijk niet alleen oog te hebben voor gezonde bedrijfsvoering binnen de organisatie maar ook winst op sociaaleconomisch vlak & duurzaamheid. Een haast cliché matige bijdrage aan de samenleving is echter wel een belangrijk speerpunt in onze bedrijfsvoering. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • Wij hebben diverse medewerkers aangenomen met een afstand tot de arbeidsmarkt
  • Het bedrijfspand is wordt volledig verlicht door duurzame en energie zuinige LED verlichting
  • Wij hanteren een jong, duurzaam (elektrisch) wagenpark teneinde CO2 reductie te stimuleren
  • Wij maken uitsluitend gebruik van volledig gerecycled verpakkingsmateriaal voor het verzenden van onze pakketten
  • Mediost besteed het uitleveren van pakketten uit om het wagenpark te reduceren
  • Het inkoopbeleid is 100% toegespitst op duurzaam en ecologische verantwoorde producten.

Alle geleverde inspanningen hebben er in 2019 toe geleid dat wij NEN-EN-ISO 14001: 2015 gecertificeerd zijn.